САЙТЫН БОДЛОГО 

ОронсууцЦЭГКОМ© вэбсайт нь Монгол Улсын барилга бүтээн байгуулалт болон үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын үндэсний хэмжээний мэргэжлийн нэгдсэн цахим тавцан юм. Уг тавцанд манай улсад өрнөж байгаа барилга бүтээн байгуулалтын төслүүд, тэднийг хэрэгжүүлж байгаа компаниудын мэдээлэл, төслийн худалдан авалтын мэдээлэл, байршил, үнэлгээ, бүтээн байгуулагчид, туслан гүйцэтгэгчид, ханган нийлүүлэгчдийн болон зах зээлийн мэдээлэл, үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтын болон эзэмшлийн удирдлагын компаниуд, тэдгээрийн борлуулагчдын танилцуулгын хамт Нийслэл, аймаг, хот, орон нутгийн засаг захиргааны нэгжээр илэрхийлэн тэднийг Үндэсний хэмжээнд холбосон, үйлчилгээнийх нь өрсөлдөх давуу талуудыг онцлон илтгэн харуулсан, тэдгээрийн мэдээллийг мэргэжлийн түвшинд нэгдсэн нэг тавцан дээр гаргаж, Мэргэжлийн Идэвхтэй Маркетингаар Монголын бүх хэрэглэгчид болон гадаадад суугаа монголчууд, цаашилбал гадаадын хөрөнгө оруулагчдад танилцуулсан мэргэжлийн цахим тавцан болно.

ОронсууцЦЭГКОМ©

Маркетинг & Редакцийн зөвлөл