1.Мэдээний баннер: 500х500, 330х300px 1сар-300,000₮

 

2. Мэдээний дунд баннер: 720х200px 1сар-100,000₮

 

3. Шинэ орон сууц: 1 сар-200,000₮

4. Шинэ орон сууц хаах баннер: 400х400px, 1 сар 500,000₮

 

5. Зарын ковер зураг: 1 сар 20,000₮

 

6. ҮХХ зуучлал: 1 сар 20,000₮

7. Гар утасны ковер: 720х1280px, 1 сар 300,000₮